Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

„PI-PWP” – Program aktywności samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

fundacja

zasada pareto w życiu codziennym, autostrada maksymalna prędkość, kpp prawo jazdy, art deco wola, mapa kompetencji zhp

yyyyy

Możliwość komentowania „PI-PWP” – Program aktywności samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych została wyłączona