Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

PI-PWP – Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

wola rasztowska mapa, malenia, cytat podziękowanie za pomoc, pogoda a

yyyyy

Możliwość komentowania PI-PWP – Kuźnia Kadr 6, czyli wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu kształcenia przez całe życie została wyłączona