Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

PI – Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Collegium Civitas

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, mobywatel dowód dziecka, lockdown sobota, expo drew

yyyyy

Możliwość komentowania PI – Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego została wyłączona