Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

PI Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kujawsko-pomorskie

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Partner”

Bydgoszcz

Kujawsko-pomorskie

Powiat m. Bydgoszcz

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

stowarzyszenie

co to staz, dobry manager, podział na powiaty mapa, kod qr przed wylotem, likwidacja stanowiska pracy a ochrona przedemerytalna, pokaż mi pokaż, osp trzcinica, komunikatywny, motto życiowe po angielsku, zakynthos obostrzenia

yyyyy

Możliwość komentowania PI Model Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej została wyłączona