Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

PI – Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wrocław

Dolnośląskie

Powiat m. Wrocław

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

um chełm wydział komunikacji, elbląg dolinka, mapa powiatu poznańskiego z podziałem na gminy, barcin mapa, konsultant medyczny, biografie bestsellery, ergonomia dzieli się na, śmierć w więzieniu, pożar kampinos, skierowanie na badanie okresowe, kobylanka mapa, od kiedy liczy sie wypowiedzenie, vetan wrocław, gimnazjum gminy oleśnica

yyyyy

Możliwość komentowania PI – Kuźnia Kadr 7, czyli podniesienie jakości kształcenia i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku poprzez wypracowanie innowacyjnego modelu monitoringu losów absolwentów została wyłączona