Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

PI – CZAS NA ZMIANĘ- e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

list motywacyjny ogólny, zelków mapa, cytat o pracy i pasji, 15 maja koronawirus

yyyyy

Możliwość komentowania PI – CZAS NA ZMIANĘ- e-platforma jako narzędzie pozwalające na dostosowanie wyższym uczelniom swojej oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku pracy została wyłączona