Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

Pewność bezpiecznego rozwoju dziecka warunkiem efektywnego powrotu do pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wielkopolskie

Kasaga Katarzyna Kamińska

Poznań

Wielkopolskie

Powiat m. Poznań

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

ostrowiec starachowice, cuda i dziwy, co to jest radon, wykaz działań agrotechnicznych, e mail oficjalny

yyyyy

Możliwość komentowania Pewność bezpiecznego rozwoju dziecka warunkiem efektywnego powrotu do pracy została wyłączona