Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Otwieram oczy. Pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób niewidomych i niedowidzących

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubelskie

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

incpraca, kiedy jest pm a kiedy am, henryk batyra, co sie otwiera od 12 lutego, ile zaloby po babci

yyyyy

Możliwość komentowania Otwieram oczy. Pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób niewidomych i niedowidzących została wyłączona