Warszawa

Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Polityki Zdrowotnej

Warszawa

67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego

organ władzy, administracji rządowej

ferie zimowe 2022 terminy, wypowiedzenie na zwolnieniu lekarskim, biuro pielgrzymkowe pax, kiedy są ferie zimowe 2022 podlaskie, wypowiedzenie zmieniajace, list motywacyjny fotograf, wiedza i życie, minister puda, neutrica, wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego urząd skarbowy, wypis z rejestru gruntów kto może uzyskać, co to jest satysfakcja, brzydki charakter pisma

yyyyy

Możliwość komentowania Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo – płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+) ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego) została wyłączona