Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Nowy zawód, nowe umiejętności – nowa szansa na sukces

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Małopolskie

Stowarzyszenie Romów w Krakowie

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

stowarzyszenie

co ze szkolami od 10 stycznia, anneberg, świńska grypa 2019, ekspansja japonii, bez podatku do 26 lat, paleta za zeta

yyyyy

Możliwość komentowania Nowy zawód, nowe umiejętności – nowa szansa na sukces została wyłączona