Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Szkoła/Uczelnia Wyższa

chorobą zawodową na emeryturze zgłoszenie, nie ma jak sie pisze, aplikacja do nauki języka, gólcz i synowie, trzynastka w policji 2021, moszna roboty, kiedy sa ferie 2021

yyyyy

Możliwość komentowania Nowoczesne metody i techniki kształcenia w UMCS. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Wydziału MFiI została wyłączona