Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Pełnomocnik MAiC ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji publicznej

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

organ władzy, administracji rządowej

automatyzacja, prośba o przyjęcie na praktyki, zatrudnienie na okres próbny, wjazd do.niemiec, mapa zagrożeń łódź, złe samopoczucie nudności osłabienie, tmr plastic, 4 władza

yyyyy

Możliwość komentowania Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji została wyłączona