Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

Nowe perspektywy – Kobieta na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kujawsko-pomorskie

CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO

Skierniewice

Łódzkie

Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

stowarzyszenie

przeziębienie kiedy zarażamy, aktywność ruchowa definicja, publiczne gimnazjum w osięcinach, izrael polska, drukowanie paszportu covid, spaas, malaszkola.eu

https://www.se.com/pl/pl/product-range/7566-rozłączniki-izolacyjne-i-łączniki-sterujące/

Możliwość komentowania Nowe perspektywy – Kobieta na rynku pracy została wyłączona