Lubelskie,  Powiat m. Zamość / Powiat zamojski,  Zamość

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubelskie

Miasto Zamość/Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu

Zamość

Lubelskie

Powiat m. Zamość / Powiat zamojski

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

wyjazd do czech lipiec 2021, w irlandii, wyciąg z aktu urodzenia, dofinansowania na rozwój firmy 2021, akronimy angielskie

yyyyy

Możliwość komentowania Nowe kwalifikacje – nowe możliwości została wyłączona