Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Nawigator samorządowy – studia podyplomowe szansą wzrostu potencjału JST w zakresie stanowienia aktów prawa miescowego oraz aktów administracyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

uczelnia wyższa

raport zakażeń dzisiaj, wysypiska smieci, czas trwania umowy, ile zarabia osoba z orzeczeniem 2022, koronawirus 20.10

yyyyy

Możliwość komentowania Nawigator samorządowy – studia podyplomowe szansą wzrostu potencjału JST w zakresie stanowienia aktów prawa miescowego oraz aktów administracyjnych została wyłączona