Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

Nasz żłobek – nasza Frajda

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląskie

Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU

Świdnica

Dolnośląskie

Powiat świdnicki

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

zalew cedzyna, formownica do redlin, popularne kierunki studiów, polinord, jak sprawdzić czy jestem dopisany do listy wyborców, dotacje na ciągnik 2021, jaką mam osobowość, teatr im jana kochanowskiego w opolu

yyyyy

Możliwość komentowania Nasz żłobek – nasza Frajda została wyłączona