Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

Mikrobiologia w praktyce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Szczeciński

Szczecin

Zachodniopomorskie

Powiat m. Szczecin

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

miejscowości objęte stanem wyjątkowym, negocjacje rodzaje, gok koroszczyn, oshee kraków, zbąszynek mapa, przychodnia katowice mickiewicza, tabela grup krwi

yyyyy

Możliwość komentowania Mikrobiologia w praktyce została wyłączona