Warszawa

„Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mazowieckie

Miasto Stołeczne Warszawa

Warszawa

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

wspólnota samorządowa – gmina

mf egzamin na doradcę, stanowi podstawę transportu miejskiego, rynek pracy uwr, 1 mw, malta warunki wjazdu, turcja wylot, aktualne

yyyyy

Możliwość komentowania „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka” została wyłączona