Lubuskie,  Nowe Miasteczko,  Powiat nowosolski

„Maluch” w aktywnej rodzinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Lubuskie

Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Nowe Miasteczko

Lubuskie

Powiat nowosolski

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

długopisem malowane, liczba szczepionek na covid w polsce, uniglass, chodzież poznań

yyyyy

Możliwość komentowania „Maluch” w aktywnej rodzinie została wyłączona