Krosno,  Podkarpackie,  Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

Mali Odkrywcy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podkarpackie

Karolina Wacławik

Krosno

Podkarpackie

Powiat krośnieński / Powiat m. Krosno

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

do kiedy status ucznia, ogrodeus, fotowoltaika ostróda, maseczki polska, czarnogóra bezpieczeństwo

yyyyy

Możliwość komentowania Mali Odkrywcy została wyłączona