Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Ku lepszym możliwościom – aktywna mama

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Mazowieckie

Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. Sp. k.

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

rozliczenie pit 2018 urząd skarbowy, zm warmia, sama mama, wołodyjowskiego białystok, jak dobrze wstać, zaostrzenia koronawirus, gov wniosek osłonowy

yyyyy

Możliwość komentowania Ku lepszym możliwościom – aktywna mama została wyłączona