Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Łódzki

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

terminy stosowania nawozów naturalnych 2021, diaspolis, pomoc z tarczy antykryzysowej, gdzie na klawiaturze jest, system pracy 18/21, livechat dla księgowych, covid 18 grudnia 2021, wikingowie mapa, kto to jest prawnik, jak uzyskać odpis aktu zgonu, jak być pewniejszym siebie, ile trwa kwarantanna 2022

yyyyy

Możliwość komentowania Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ została wyłączona