Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Kopalnia możliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dolnośląskie

O.K. Centrum Języków Obcych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością O.K. CJO Sp.z o.o.

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

kolonie salmonelli, spychologia, kto może wystawić zaświadczenie o wolontariacie, fundusz pracy i fgśp, pobyt rezydenta długoterminowego ue, śląski związek gmin i powiatów

yyyyy

Możliwość komentowania Kopalnia możliwości została wyłączona