Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

Kompleksowy Program rozwoju kompetencji studentów WSFiZ

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Białystok

Podlaskie

Powiat m. Białystok

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

konferencja premiera – kiedy będzie, regionalny system stypendialny, profilex, czy za 15 sierpnia przysługuje dzień wolny, opłaty za rtv 2022, dotacje z unii europejskiej 2019, agil-s 100 ec etykieta, беженцы в польше, rodzaje laserów do depilacji, test do tunezji, popadać w skrajność

yyyyy

Możliwość komentowania Kompleksowy Program rozwoju kompetencji studentów WSFiZ została wyłączona