Rzeszów

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Rzeszowski

Rzeszów

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

park bytkowski, siemiany plaża, atena hjw wrocław, bia 24

yyyyy

Możliwość komentowania Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy została wyłączona