Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Kompetencje startem do kariery inżyniera

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

grecja wyjazd covid, bon zasiedleniowy 2020, chrzan wieluński, regranulat pp

yyyyy

Możliwość komentowania Kompetencje startem do kariery inżyniera została wyłączona