Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

KOMPETENCJE NA START! – kształtowanie kompetencji studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

obostrzenia od 12 kwietnia, phuhollywood, wniosek o wycofanie oświadczenia pit 2, napój jałowiec z piotrkowa trybunalskiego, українсько польський алфавіт, architekt krajobrazu, gmina warka

yyyyy

Możliwość komentowania KOMPETENCJE NA START! – kształtowanie kompetencji studentów kierunków Górnictwo i Geologia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji WGiG AGH została wyłączona