Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

Kompetencja językowa kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju naukowego i europejskiego rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Radom

Mazowieckie

Powiat m. Radom

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

otyń mapa, karlino mapa, mapa działań wojennych na ukrainie, drzwi kompozytowe

yyyyy

Możliwość komentowania Kompetencja językowa kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju naukowego i europejskiego rynku pracy została wyłączona