Łódzkie,  Pabianice,  Powiat pabianicki

Kobieta aktywna zawodowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Łódzkie

Szkoła Języków Obcych PERFECT

Pabianice

Łódzkie

Powiat pabianicki

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

radzionków knosały, szpital covidowy na narodowym, formularz kw-zad, zniesienie obostrzeń czerwiec 2021

yyyyy

Możliwość komentowania Kobieta aktywna zawodowo została wyłączona