Olsztyn

Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

onw 2014, obowiązki pracodawcy, gis, miasto gniew, kawa czy yerba

yyyyy

Możliwość komentowania Kierunek zamawiany ochrona środowiska to Umiejętności, Wiedza, Możliwości została wyłączona