Nienadówka,  Podkarpackie,  Powiat rzeszowski

Jak u mamy… – niepubliczny żłobek w Rzeszowie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podkarpackie

W2 Wojciech Nowak

Nienadówka

Podkarpackie

Powiat rzeszowski

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

osto, grupa 1b kto, polski ład 12 tys na dziecko, paulina cieślak, mazowsze ferie

yyyyy

Możliwość komentowania Jak u mamy… – niepubliczny żłobek w Rzeszowie została wyłączona