Poznań

Inżynier – fizyk dla innowacyjnych technologii

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Poznańska

Poznań

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

wiza do wietnamu, maroko bezpieczeństwo msz, podwładny po angielsku, maciej guzik, studia zdalne listopad 2021

yyyyy

Możliwość komentowania Inżynier – fizyk dla innowacyjnych technologii została wyłączona