Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Kraków

Małopolskie

Powiat m. Kraków

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

jednostka naukowa

uniwersytecki szpital ortopedyczno rehabilitacyjny w zakopanem, zachorowania w polsce dzisiaj, rozmowa o prace słabe strony, pikok pure parówki, geoportal zduńska wola

yyyyy

Możliwość komentowania Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki molekularne dla medycyny” została wyłączona