Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podlaskie

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

Elbląg

Warmińsko-mazurskie

Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

fundacja

artpol therm, zdjeciem, wymeldowanie osoby, prośba o przedłużenie umowy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

yyyyy

Możliwość komentowania Innowacyjny Samorząd Podlasia i Mazowsza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników została wyłączona