Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łodzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Łódzka

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

myslenie analityczne, wirus lassa objawy, informacje niemcy, arimr dotacje na działalność pozarolniczą 2021 warunki, obecny minister spraw zagranicznych, rodzaje umowy

yyyyy

Możliwość komentowania Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łodzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych została wyłączona