Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

Fizyka wobec wyzwań XXI wieku

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Warszawski

Warszawa

Mazowieckie

Powiat m. st. Warszawa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

3 miesiace ile tygodni, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa wzór, pożary instalacji fotowoltaicznych, ops zagan, zoolog zawód, umowa o pracę badania lekarskie, wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu

yyyyy

Możliwość komentowania Fizyka wobec wyzwań XXI wieku została wyłączona