Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

Firma średnia, mikro, mała – już nie będzie zaśmiecała. Podniesienie świadomości ekologicznej firm z sektora MSP.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Częstochowie

Częstochowa

Śląskie

Powiat m. Częstochowa

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

samorząd gospodarczy i zawodowy

podkast co to, nadanie numeru pesel dziecku, konstytucja dla nauki pdf, rozporządzenie z 7 stycznia 2022 a umowa zlecenie

yyyyy

Możliwość komentowania Firma średnia, mikro, mała – już nie będzie zaśmiecała. Podniesienie świadomości ekologicznej firm z sektora MSP. została wyłączona