Michałowo,  Podlaskie,  Powiat białostocki

Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

InfoAudit Sp. z o. o.

Michałowo

Podlaskie

Powiat białostocki

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

wiadomosci pilne, metoda wizualizacji, przeglądanie sprawozdania finansowego, szczęśniak pojazdy specjalne sp. z o.o., creadoor, 3deling, czy studia wliczają się do nagrody jubileuszowej

yyyyy

Możliwość komentowania Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE została wyłączona