Lubelskie,  Lublin,  Powiat m. Lublin

Energia kompetencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin

Lubelskie

Powiat m. Lublin

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

zir, kiedy bede zaszczepiona, co to znaczy fbi, mdłości ze stresu, bośnia i hercegowina otwarcie granic, przedszkole w studzienicach

yyyyy

Możliwość komentowania Energia kompetencji została wyłączona