Poznań

Energetyka z przyszłością

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Poznańska

Poznań

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

sas sp zoo, restrykcje, protechnika, ile emerytury bez podatku

yyyyy

Możliwość komentowania Energetyka z przyszłością została wyłączona