Poznań

Energetyka dla energicznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Poznańska

Poznań

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

kładka dla pieszych, kurs analizy danych, konsulat generalny rp w nowym jorku, gdzie zgłaszać mobbing, sursys, zajazd szalas, protokół badania hydrantów wzór doc, luty ferie 2022

yyyyy

Możliwość komentowania Energetyka dla energicznych została wyłączona