Lubuskie,  Powiat m. Zielona Góra,  Zielona Góra

Efektywniej, sprawniej, skuteczniej – wzmocnienie potencjału i podnoszenie kompetencji kadr Regionalnych Izb Obrachunkowych w Szczecinie i Zielonej Górze

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Zielona Góra

Lubuskie

Powiat m. Zielona Góra

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

państwowa jednostka organizacyjna

czas pracy kierowca, krus gov pl praca, loty mapa, opp 2020, зкфсгоюзд, ozdrowieniec krzyżówka, 11 lat

yyyyy

Możliwość komentowania Efektywniej, sprawniej, skuteczniej – wzmocnienie potencjału i podnoszenie kompetencji kadr Regionalnych Izb Obrachunkowych w Szczecinie i Zielonej Górze została wyłączona