Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

Edukacja – Regiony – Regionalizacja: program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Łódzki

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

mapa świadomości, szczepimy sie.gov.pl, okres wypowiedzenia 2 tygodnie jak liczyć, inteligencja definicja, jak sport wpływa na zdrowie, koronawirus prognozy 2021, na pewno jak piszemy, oddawanie krwi ile ml

yyyyy

Możliwość komentowania Edukacja – Regiony – Regionalizacja: program rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego została wyłączona