Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

Edukacja dla rynku pracy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce

Świętokrzyskie

Powiat m. Kielce

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

chorobowe na kwarantannie, agro sur, szkoła podstawowa w stopnicy, przedszkole sławków, hadepol flexo, komputerowy plik graficzny, wnioski do arimr 2022, uzasadnienie dlaczego chce pracować w wojsku, tom pol, książki rozwijające umysł

yyyyy

Możliwość komentowania Edukacja dla rynku pracy została wyłączona