Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

E-learning:nowoczesna i innowacyjna uczelnia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

Łódź

Łódzkie

Powiat m. Łódź

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

organizacja narodów zjednoczonych do spraw oświaty nauki i kultury, chełm mapa, dotacje unijne dla firm już istniejących 2022, urlop na chore dziecko

yyyyy

Możliwość komentowania E-learning:nowoczesna i innowacyjna uczelnia została wyłączona