Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

Dziś staż – jutro pracę masz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Kujawsko-pomorskie

Powiat m. Bydgoszcz

69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

fundacja

trzcianka mapa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę za porozumieniem stron, zlg długołęka, dofinansowanie na zatrudnienie babci

yyyyy

Możliwość komentowania Dziś staż – jutro pracę masz została wyłączona