Kielce,  Powiat m. Kielce,  Świętokrzyskie

Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską – WiRKIN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Politechnika Świętokrzyska

Kielce

Świętokrzyskie

Powiat m. Kielce

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

lockdown 26 kwietnia, hauda, zasiłek na 2 dziecko, pracownik biurowy zakres obowiązków staż

yyyyy

Możliwość komentowania Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską – WiRKIN została wyłączona