Mazowieckie,  Powiat m. Radom,  Radom

Czas na zmianę – aktywizacja zawodowa i społeczna Romów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Świętokrzyskie

Organizowanie kursów i szkoleń – Karolina Kwiatkowska

Radom

Mazowieckie

Powiat m. Radom

71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

wicko morskie, gdzie można kupić bilet na a4, ile zarabia ochroniarz 2020, lemonka, zielone przedszkole, zakaz handlu w niedzielę

yyyyy

Możliwość komentowania Czas na zmianę – aktywizacja zawodowa i społeczna Romów została wyłączona