Małopolskie,  Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski,  Tarnów

Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Małopolskie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Tarnów

Małopolskie

Powiat m. Tarnów / Powiat tarnowski

81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

fundacja

fundusz kapitałowy, zmęczony, tradycje bozego narodzenia, godziny ranne czy poranne, protetyk studia, oman koronawirus

yyyyy

Możliwość komentowania Certyfikacja Miarą Jakości Trzeciego Sektora została wyłączona