Bielsko-Biała,  Powiat bielski / Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

Budujące Beskidy – zwiększenie liczby absolwentów kierunku BUDOWNICTWO na ATH

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Cały kraj

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała

Śląskie

Powiat bielski / Powiat m. Bielsko-Biała

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

uczelnia wyższa

pup chełm, walentynki.2022, kalotka, kto wystawia l4

barwniki do ciast

Możliwość komentowania Budujące Beskidy – zwiększenie liczby absolwentów kierunku BUDOWNICTWO na ATH została wyłączona